Znáte rozdíl mezi nabídkovou a tržní cenou?

Nabídková nebo tržní cena?
Lidé často zaměnují nabídkovou a tržní cenu nemovitostí. V čem je rozdíl a proč byste je měli rozlišovat.

“V naší ulici se prodávají stejné byty jako mám já za 5 mil. Proto bych chtěl za 5 mil. prodat i ten svůj.” Podobná slova slýcháme od prodávajících často, když jednáme o prodeji jejich nemovitosti. “Na tom přece není nic špatného”, řeknete si. Má to však často poměrně zásadní háček: To, že se nemovitost za nějakou cenu nabízí, ještě vůbec neznamená, že se také za tuto cenu prodá. Mezi nabídkovou a prodejní cenou může být propastný rozdíl. Read more

Je dobrý nápad prodat nemovitost prvnímu zájemci?

Na dnešním realitním trhu se dobrá nemovitost dlouho neohřeje. Zájemců je velké množství. Heslo kdo dřív přijde, ten dřív bere, tak platí dvojnásob. Makléři mnohdy rezervují nemovitost prvnímu zájemci a chvástají se u majitelů, jak skvělou odvedli práci. Položme si ale otázku. Udělali pro majitele maximum? Ze své zkušenosti říkám, že rozhodně ne.

V praxi se hodně setkáváme s tím, když s kupujícím vybíráme nemovitost, nedostaneme se na řadu včas. Prodáno prvnímu zájemci v pořadí. Dozvíme se někdy i pár minut před samotnou prohlídkou. No fajn, ale my byli možná ochotni zaplatit i víc. Klientům už něco pár krát uniklo, byl to dům snů na správném místě, tlačil je termín vlastního stěhování. Nemohlo dojít ani k licitaci.

Z mého pohledu majitel promarnil šanci získat více peněz. A kdo za to může? Read more

Jak připravit nemovitost k prodeji

Ač se prodej nemovitosti na první pohled může zdát jako velmi jednoduchá věc, opak je pravdou. Jen samotná příprava na prodej zabere makléři nemálo času. První dojem na potenciální kupce totiž uděláte jen jednou.

 Než začneme nemovitost nabízet, měli bychom si uvědomit, že potřebujeme svoji nemovitost zatraktivnit v očích potenciálních kupců. Ať už se jedná o prodej nebo pronájem, následující doporučení a tipy by měly proces co nejvíce zefektivnit a přispět k dosažení co nejvyšší ceny. Nemovitost neupravujeme pouze pro kvalitní fotodokumentaci či videoprohlídku, ale i také kvůli potenciálním klientům, kteří přijdou na prohlídku.

Koupě nemovitostí je ovlivněna všemi smysly –  nepodceňujte jemnou vůni, příjemnou hudbu a doplňky sladěné v perfektně uklizeném prostoru. Přesně tyto drobnosti mohou pomoci nerozhodným, aby získali pocit pohody a z nemovitosti cítili budoucí domov,“ vysvětluje Pavel Hassman, majitel kanceláře RE/MAX 4 you.

Read more

Home staging

Home staging aneb jak zatrativnit Vaší nemovitost

Home staging [čti houm stejdžing] je příprava nemovitosti na prodej nebo pronájem a její profesionální prezentace na realitním trhu.

Jeho cílem je zatraktivnění nemovitosti v očích potenciálních kupujících a upoutání jejich pozornosti v konkurenci ostatních prodávaných nemovitostí.

Pokud bychom měli podstatu popsat velmi jednoduše, jedná se o uspořádání nábytku, barevné sladění interiéru, odstranění všech negativních elementů, které by mohly potencionálnímu kupujícímu ztěžovat představu, že by právě zde mohl bydlet.

Historie Home stagingu sahá až do roku 1972, kdy se touto činností poprvé začala zabývat realitní makléřka v USA. Následně se Home staging stal běžnou součástí prodejů v Americe. Do ČR byl poprvé zaveden až kolem roku 2010. A i zde se velmi rychle stal součástí kvalitních prezentací nemovitostí.

Read more

Postup při prodeji nemovitosti

Postup při prodeji nemovitosti
1.       Připravte si list vlastnictví, nabývací titul (listina, která říká, jakým způsobem vlastník nemovitost získal – kupní smlouva, dědický výměr apod.) a snímek z katastrální mapy.
2.       Určete reálnou cenu Vaší nemovitosti – pro lepší odhad si můžete udělat průzkum na realitním trhu.
3.       Zajistěte si inzerci a sežeňte kupce.
4.       Připravte rezervační a kupní smlouvu.
Rezervační smlouva není vždy potřebná, ale obě strany si tím „pojistí“, že k prodeji opravdu dojde. Nemovitost po této smlouvě nemůže být dále nabízená. Při podpisu se skládá rezervační poplatek, který je zpravidla započítán do kupní ceny.
Kupní smlouva se sepisuje v tolika vyhotoveních, aby každá ze smluvních stran vlastnila jedno, další vyhotovení smlouvy se podává na katastr nemovitostí. Na tomto vyhotovení je potřeba úředně ověřit podpisy smluvních stran.
Smluvní strany často volí úschovu peněž u neutrální třetí strany, my doporučujeme využít úschovy u notáře, advokáta popřípadě banky.
Pokud nejste znalí v této oblasti, doporučujeme poradit se s právníkem.
5.       Podejte návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Po sepsání kupní smlouvy je potřeba zapsat nového vlastníka do katastru nemovitostí. Strany proto společně vyplňují Návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Ten se vyplňuje elektronicky zde(odkaz):https://nv.cuzk.cz/Web/Uvod.aspx. Podpisy na Návrhu nenípotřeba ověřovat. K Návrhu se jako příloha přidává Kupní smlouva. Správní poplatek se hradí ve výši 1000,- Kč.
Katastrální úřad zapisuje vlastnické právo nejdříve do 20 dnů od podání návrhu, popřípadě vyzívá účastníky k odstranění vad nebo doplnění údajů.
6.       Je potřeba uhradit daň z nabytí nemovité věci.
Tuto daň hradí kupující. Sazba daně z nabytí nemovitých věcí činí 4% z kupní ceny nemovité věci. Znalecký posudek tak zpravidla není potřeba.
Daňové přiznání k této dani se podává na formuláři a je potřeba jej podat do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl proveden vklad práva do katastru nemovitostí.  
Daňové přiznání k této dani je potřeba podat do konce třetího kalendářního měsíce, následujícího po měsíci, ve kterém byl proveden vklad práva dokatastru nemovitostí. Daňové přiznání podávátefinančnímu úřadu, v jehož obvodu senemovitost nachází.Daň můžete zaplatit složenkou nebo převodem.

Postup při prodeji nemovitosti s naším makléřem – zde.