Spolupráce s paní Ondrušovou

Vaše společnost byla 3. makléřskou společností, kterou jsem využila. Mohu tedy alespoň trochu srovnávat. Spolupráci s Vaší společností hodnotím jako velice dobrou, a to zejména díky přístupu paní Ondrušové.