Reference Jiřího Šediny

Velmi komunikativní, hledající společná řešení, vše co bylo domluveno ústně bylo i následně potvrzeno písemně.