Poděkování za rychle vyřízenou zakázku

Po dlouhé a bezvýsledné snaze o odprodej reality jinou realitní společností jsem smlouvu s ní zrušila a na základě dřívější výborné zkušenosti mého bratra s tímto makléřem jsem požádala pí.Ondrušovou o převzetí této zakázky, která byla k mé plné spokojenosti vyřízena ve velice krátké době.