Nelegální stavby: jak zjistím, zda se mě netýkají a proč je nejvyšší čas pro jejich legalizaci?

Při prodeji nemovitosti se zcela běžně setkáváme s černou čili nelegální stavbou. Tento problém je potřeba vyřešit a stavbu zlegalizovat, ať máte v plánu svou nemovitost prodávat či nikoli.

Co je to černá stavba?

Jedná se o případy, kdy skutečná zastavěná plocha neodpovídá údajům, které jsou uvedené v katastru nemovitostí. Jedná se tedy o stavbu či terénní úpravu, která byla postavena bez příslušného stavebního povolení nebo v rozporu s ním. Nesrovnalosti se také často nacházejí v neodpovídajících hranicích pozemku, špatném zakreslení nebo stavbě na části sousedního pozemku.

Jak zjistím, zda je na mém pozemku černá stavba?

Stav své stavby si můžete zkontrolovat elektronicky přes katastr nemovitostí nebo přímo na příslušném katastrálním úřadě.

Online náhled do katastru nemovitostí: ZDE.

Nemovitost vlastním dlouho, bude to ještě někdo řešit?

Nelegální stavba se nepromlčí. Řízení o odstranění či zlegalizování stavby se tedy může zahájit i po několika desetiletích.

Úřady se o stavbě mohou dozvědět kvůli revizi katastrálního úřadu nebo také díky udání, např. od souseda, ten dokonce může podat podnět k tomu, aby bylo zahájené přímo řízení o odstranění stavby.

Proč teď?

Ať už jste bez potřebných povolení nemovitost postavili sami či stavbu koupili, aniž byste tušili, že není zanesená v katastru nemovitostí, je potřeba stavbu zlegalizovat. A to co nejdříve.

Od roku 2021 má totiž vejít v platnost novela stavebního zákona, která přinese změnu v dodatečném stavebním povolení. O to již nebude možné žádat a černou stavbu bude potřeba zlikvidovat. Katastrální úřad se pomocí leteckých snímků snaží odhalit černé stavby co nejdříve, nejlépe před zavedením nové novely stavebního zákona. Stavební úřad od příštího roku totiž nebude brát ohledy, zda se jedná o novostavbu úmyslně postavenou bez potřebných povolení, či se jedná o stavbu nabytou jakýmkoliv způsobem a bez vědomí majitelů, že není zanesená v katastru nemovitostí.

Jak to řešit?

  1. Pokud černá stavba není vedena v katastru nemovitostí a neexistuje žádná projektová dokumentace, je nutné pro její legalizaci vypracovat geometrický plán. S tím Vám pomůže oprávněný geodet, který zaměří hranice stavby.
    Následně je potřeba vypracovat pasport stavby autorizovanou osobou, např. projektantem.
  2. V případě zachování původní stavební dokumentace ke stavbě či přístavbě, která dříve sloužila k vydání stavebního povolení, je potřeba jej porovnat se skutečným stavem stavby.
    Pokud aktuální geometrické zaměření sedí s původním plánem, není potřeba vypracovávat pasport stavby.
  3. Geometrický plán, popřípadě stavební dokumentace a pasport se podají společně s návrhem na zápis změn na příslušný stavební úřad. Následná změna se zapíše a zakreslí na katastru nemovitostí.

Pokud uvažujete o prodeji své nemovitosti, neváhejte se na nás obrátit.
Nejen s černými stavbami se setkáváme poměrně často a tak Vám v případě odhalení jakýchkoliv problémů bránících v hladkém průběhu prodeje rádi s celým procesem pomůžeme.