Kdo na zrušení daně z nabytí nemovitosti vydělá a kdo ne

Daň z nabytí nemovitých věcí bude zrušena, schválila vláda. Zároveň s tím skončí i odpočty úroků z hypoték a úvěrů od stavebních spořitelen. Odpočty mohou zatím využít lidé u smluv uzavřených do konce roku 2021. Novela musí ještě projít schválením Parlamentu.

Čtyřprocentní daň z nabytí nemovitosti, kterou od konce roku 2016 platí kupující z tzv. nabývací hodnoty, mnoha lidem udělala pořádnou díru do rozpočtu. Pokud si člověk například pořídil nemovitost v hodnotě pět milionů korun, musel na dani odvést 200 tisíc korun.

Již na konci března ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) přišla s tím, že tato daň by měla být zrušena, což vláda o měsíc později schválila. Nebudou ji tak muset platit lidé, kteří si koupili nemovitost počínaje prosincem 2019, resp. v tomto období podali návrh na vklad vlastnictví do katastru nemovitostí.

To znamená, že lidé, kteří měli lhůtu pro podání přiznání do 31. března a později, kterou ministerstvo kvůli pandemii koronaviru odložilo do konce srpna, již daň platit nebudou. Pokud ji již uhradili, bude jim vrácena.

Zrušení daně se vláda rozhodla kompenzovat tím, že zruší i daňově odečitatelné položky, kdy se ze základu daně odečítají úroky z hypoték a úvěrů od stavebních spořitelen. Již během prvního seznámení se svým návrhem Schillerová v březnu uvedla příklad koupě nemovitosti za pět milionů korun.

„Kupující si na to vezme čtyřmilionovou hypotéku a hned na začátku teď musí zaplatit daň 200 tisíc korun. Když si uplatňuje odečet z hypotéky při úroku 2,28 procenta, tak si od základu daně první rok odečetl 91 200 korun a získal 13 200 korun. Pokud splácí hypotéku 30 let, tak získá asi 187 tisíc korun. My říkáme, ať má hned 200 tisíc korun,“ vysvětlovala Schillerová svůj návrh.

Daň z nabytí nemovitých věcí byla zavedena v roce 1993 jako daň z převodu nemovitostí. Uhradit ji musel prodávající, kupující se stal ručitelem. Mnozí prodávající tak výši daně zohledňovali v prodejní ceně nemovitosti.

„V době, kdy daň z nabytí platil prodávající, se částka daně zohledňovala a byla součástí prodejní ceny. Není to úplně tak, že by se k prodejní ceně automaticky připočítala daň, ale počítalo se s tím, že část prodejní ceny patří státu,“ uvedl pro Novinky Pavel Hassman ze společnosti RE/MAX 4 You.

Když prodávající daň nezaplatil, kupující se dostal do situace, kdy daň zaplatil dvakrát, jednou v prodejní ceně, podruhé jako odvod státu.

 

Co dosud platí

Od 1. listopadu 2016 se poplatníkem daně z nabytí nemovitosti stal kupující, resp. nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci.

Daň z nabytí činí čtyři procenta z tzv. nabývací hodnoty, kterou lze případně snížit o uznatelný výdaj (např. náklady za znalecký posudek).

Podat přiznání k dani a uhradit ji je nutné do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Daň nemuseli například platit lidé, kteří si jako první majitelé pořídili byt v novostavbě.

Od základu daně je možné odečíst úroky zaplacené za úvěry na bydlení (hypotéky, úvěry od stavebních spořitelen), které poskytly pouze banky až do výše 300 tisíc korun ročně.

 

Co by mělo platit

Daň z nabytí nemusí uhradit kupující, kteří podali návrh na vklad vlastnictví do katastru nemovitostí v prosinci 2019 a později. Pokud již daň zaplatili, bude jim vrácena.

Odečítat zaplacené úroky z daňového základu budou i v budoucnosti moci lidé, kteří si sjednali hypotéku či úvěr od stavební spořitelny do konce roku 2021.

Možnost odpočtu úroků se již nebude vztahovat na úvěrové smlouvy sjednané v roce 2022 a později.

Na zrušení odpočtů prodělají kupující u novostaveb

Vláda nakonec schválila, že možnost odečítat si zaplacené úroky na úvěrech na bydlení skončí až u nových úvěrových smluv sjednaných od roku 2022. Pokud si tedy na hypotéku koupíte nemovitost do konce roku 2021, budete od placení daně osvobozeni a zároveň budete moci i do budoucna uplatňovat odpočty úroků až do výše 300 tisíc korun ročně. Ovšem ti, kteří si vezmou hypotéku v roce 2022, už o možnost odpočtů přijdou.

Lidé, kteří si pořídí na hypotéku starší byt, úlevu v podobě zrušené daně jistě uvítají, a to i v případě, že by se jim měla postupně vracet ve formě odpočtů úroků ze základu daně. Pozitivní pro ně je především právě ta skutečnost, že nebudou muset hned na počátku vydat z vlastní kapsy i několikasettisícovou částku, případně si o ni navyšovat hypotéku.

Na zrušených odpočtech však prodělají lidé pořizující si novostavby a stanou se tak jejich prvními majiteli. Na ně se totiž daňová povinnost nikdy nevztahovala.

„Od daně je osvobozeno zejména nabytí nových staveb, konkrétně první úplatné nabytí pozemku nebo práva stavby, jejichž součástí je dokončená nebo užívaná stavba nového domu, nabytí dokončené nebo užívané stavby rodinného domu nebo nabytí dokončené nebo užívané jednotky v bytovém nebo rodinném domě, která nezahrnuje jiný nebytový prostor než garáž, sklep nebo komoru,” upřesnila pro Novinky Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Těmto kupujícím se tak pořízení vlastního bydlení v konečném důsledku prodraží o statisíce korun, resp. o částku, která se jim během let splácení hypotéky mohla postupně vracet.