Znáte rozdíl mezi nabídkovou a tržní cenou?

Nabídková nebo tržní cena?
Lidé často zaměnují nabídkovou a tržní cenu nemovitostí. V čem je rozdíl a proč byste je měli rozlišovat.

“V naší ulici se prodávají stejné byty jako mám já za 5 mil. Proto bych chtěl za 5 mil. prodat i ten svůj.” Podobná slova slýcháme od prodávajících často, když jednáme o prodeji jejich nemovitosti. “Na tom přece není nic špatného”, řeknete si. Má to však často poměrně zásadní háček: To, že se nemovitost za nějakou cenu nabízí, ještě vůbec neznamená, že se také za tuto cenu prodá. Mezi nabídkovou a prodejní cenou může být propastný rozdíl. Read more

Podejte daňové přiznání včas

Koupili jste v loňském roce nemovitost? Pozor na daňové přiznání!

Pokud jste se v loňském roce stali majiteli nemovitosti, máte čas do konce ledna podat daňové přiznání. To bude sloužit jako základ pro budoucí platby daně z nemovitých věcí (dříve daň z nemovitosti). Předmětem daně nejsou jen domy a byty, ale také pozemky, zdanitelné stavby nebo nebytové prostory. Read more

Stát nabízí půjčky pro mladé rodiny

Stát nabízí půjčky pro mladé rodiny, ve fondu je ještě přes 100 milionů korun

Mladí lidé mohou získat od státu půjčku až dva miliony korun, pokud si chtějí pořídit nový dům, nebo částku do 300 tisíc korun, pokud chtějí modernizovat svůj byt. Program pro mladé nabízí Státní fond rozvoje bydlení a pro letošní rok je v něm připraveno 650 milionů korun.

Podrobnosti včetně kontaktů nebo návodu jak podat žádost lze získat přes webové stránky SFRB (http://www.sfrb.cz/programy-a-podpory/program-pro-mlade/), k informacím se lze propracovat také přes web Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Read more

Pronájem a podnájem? Jaký je v tom rozdíl

Mnoho klientů si láme hlavu s tím, jaký je rozdíl mezi pojmy „Pronájem“ a „Podnájem“.  Je tedy potřeba, abychom to uvedli na pravou míru.

Pronájem (nájem)

Když se hovoří o PRONÁJMU, jedná se o přímý vztah mezi majitelem nemovitosti a nájemcem.

Například, když pan Novák je majitelem nemovitosti a chce pronajmout byt panu Zelenému, pan Novák se stává pronajímatelem a pan Zelený nájemcem.

O pronájem se jedná i tehdy, když se pronajímá jen část bytové jednotky.

Nájemní smlouva

Mezi vlastníkem a nájemcem se uzavírá nájemní nikoli podnájemní smlouva. Dle § 2237 OZ, musí být nájemní smlouva v písemné formě a pronajímatel nemá právo nájemci v bytě zakázat například podnikání nebo přítomnost zvířat. Read more

Jaký je rozdíl mezi družstevním a osobním vlastnictvím?

Jaké jsou hlavní rozdíly mezi družstevním a osobním vlastnictvím?

Odpověď naleznete níže:

Read more

Využívá Vaše RK služeb advokátní kanceláře?

Ano, všechny kupní smlouvy postupujeme k vypracování advokátní kanceláři Kuďousek.

Odpověděla makléřka: Petra Majerová

Jak řešíte úschovu finančních prostředků spojenou s převodem vlastnických práv k nemovitostem?

V praxi se časová prodleva mezi uzavřením kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí nejčastěji řeší složením peněz do úschovy v realitní kanceláři, u advokáta nebo notáře, případně bankovní úschovou. Kterou z uvedených úschov je nejvýhodnější zvolit?

Nejvíce úschov uskutečňují klienti prostřednictvým depozitního účtu naší RK. Pro klienty je to pohodlné, protože všechny náležitosti si vyřídí pod jednou střechou. Za úschovu peněz se zvlášť neplatí, neboť cena za úschovu je již obsažena v celkové provizi naší RK.

Další možná úschova je u advokáta. Tuto službu si klient hradí sám a to tak, že si může s advokátem domluvit smluvní cenu (paušálem nebo podle hodin), nebo se použije mimosmluvní tarif uvedený ve vyhlášce ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb.

Úschova u notáře je obdobná jako u advokáta. Poplatek opět hradí klient a je pevně daný vyhláškou ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb. Poplatek je odstupňovaný podle částky úschovy.

 

Máte všechny Vámi nabízené nemovitosti ošetřeny exkluzivní smlouvou?

Ano, na všechny námi nabízené nemovitosti máme s prodávajícími uzavřeny výhradně exkluzivní smlouvy, které poskytují všem zúčastněným stranám maximálně možné právní záruky.

Odpověděl: Pavel Hassman

Může cenu nemovitosti snížit přítomnost větrné elektrárny, která je z pozemku vidět a často i slyšet?

Obecně se dá říci, že přítomnost čehokoliv, co ruší klid či ráz krajiny, snižuje cenu nemovitosti. O to více to platí, jedná-li se o objekt k rekreaci, kam si lidé většinou jezdí odpočinout.

Přítomnost větrných elektráren může tedy mít skutečně pro určitý okruh lidí negativní dopad na vnímání místa a těmto lidem by patrně vadily, i kdyby byly naprosto tiché. Na druhou stranu lidé, kteří této formě získávání energie fandí, s pohledem na elektrárnu a možná ani s její hlučností, problém mít nebudou. Jsou lidé, kteří jsou na hluk zvyklí a ticho jim vadí, jiní lidé vyžadují naprostý klid.

Z výše uvedeného vyplývá i naše zkušenost z praxe, kdy se setkáváme s různými „vadami“ nemovitostí a většinou to bývá tak, že to, co je pro jednoho zásadní problém, někdo jiný ani neřeší, ba dokonce vidí v této „vadě“ přednost. Důležité jsou pro nás potřeby klientů, zamýšlené využití nemovitosti a jejich přímé reakce na prohlídkách.

Bylo by ode mne tedy troufalé, abych Vám jen tak od stolu napsala procento, o kolik by měla být právě Vaše nemovitost z výše uvedeného důvodu levnější. Nicméně obecně Vám mohu sdělit, že lokalita se podílí na celkové ceně nemovitosti cca 24%.

Doporučuji spojit se s někým, kdo se prodeji nemovitostí věnuje profesionálně a poradí Vám. Budete-li mít zájem, doporučím Vám někoho z našich makléřů, kdo má zkušenosti s prodejem rekreačních objektů, působí ve Vaší lokalitě a dokáže určit cílovou skupinu potencionálních kupujících.